ติดต่อเต็นท์

ป ปอ คาร์แคร์

262 หมู่ 3 ตำบลท่าวังทอง

อ.เมือง จ.พะเยา

081-9804403, 086-4301940